ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก
เขตพื้นที่บริการโรงเรียนบ้านโนนโก

หมู่ที่
ชื่อหมู่บ้าน/ตำบล/อำเภอ/จังหวัด
9
บ้านโนนโก ตำบลไตรตรึงษ์ อำเภอเมือง จังหวัดกำแพงเพชร
10
บ้านทุ่งเฉลียว ตำบลไตรตรึงษ์ อำเภอเมือง จังหวัดกำแพงเพชร
6
บ้านมอยายเภา ตำบลอ่างทอง อำเภอเมือง จังหวัดกำแพงเพชร

ข้อมูล ณ วันที่ :: 0000-00-00 00:00:00