ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก
เขตพื้นที่บริการโรงเรียนวัดราษฎร์เจริญพร

หมู่ที่
ชื่อหมู่บ้าน/ตำบล/อำเภอ/จังหวัด
1
บ้านไร่เหนือ ต.ทรงธรรม อ.เมืองกำแพงเพชร จ.กำแพงเพชร
2
บ้านไร่ใต้ ต.ทรงธรรม อ.เมืองกำแพงเพชร จ.กำแพงเพชร
8
สักหลวงพัฒนา ต.ทรงธรรม อ.เมืองกำแพงเพชร จ.กำแพงเพชร

ข้อมูล ณ วันที่ :: 0000-00-00 00:00:00