ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก
เขตพื้นที่บริการโรงเรียนบ้านหนองใหญ่

หมู่ที่
ชื่อหมู่บ้าน/ตำบล/อำเภอ/จังหวัด
9
บ้านหนองใหญ่ ต.อ่างทอง อ.เมือง จ.กำแพงเพชร
7
บ้านสันติสุข ต.อ่างทอง อ.เมือง จ.กำแพงเพชร
10
บ้านหนองยาว ต.อ่างทอง อ.เมือง จ.กำแพงเพชร

ข้อมูล ณ วันที่ :: 0000-00-00 00:00:00