ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก
เขตพื้นที่บริการโรงเรียนบ้านวังน้ำขาว

หมู่ที่
ชื่อหมู่บ้าน/ตำบล/อำเภอ/จังหวัด
8
บ้านคลองดู่ ต.อ่างทอง อ.เมือง จ.กำแพงเพชร
13
บ้านวังน้ำขาว ต.ไตรตรึงษ์ อ.เมือง จ.กำแพงเพชร
3
บ้านหนองหลวง ต.ไตรตรึงษ์ อ.เมือง จ.กำแพงเพชร
15
บ้านคลองเตย ต.ไตรตรึงษ์ อ.เมือง จ.กำแพงเพชร
5
บ้านบ่อเจริญ ต.ไตรตรึงษ์ อ.เมือง จ.กำแพงเพชร

ข้อมูล ณ วันที่ :: 0000-00-00 00:00:00