ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก
เขตพื้นที่บริการโรงเรียนมัธยมพัชรกิติยาภา 2 กำแพงเพชร

หมู่ที่
ชื่อหมู่บ้าน/ตำบล/อำเภอ/จังหวัด
1
บ้านหร่ายการ้อง ต.ประชาสุขสันต์ อ.ลานกระบือ จ.กำแพงเพชร
2
บ้านลานตาบัว ต.ประชาสุขสันต์ อ.ลานกระบือ จ.กำแพงเพชร
3
ประชาสุขสันต์ ต.ประชาสุขสันต์ อ.ลานกระบือ จ.กำแพงเพชร
4
ดงกระทิง ต.ประชาสุขสันต์ อ.ลานกระบือ จ.กำแพงเพชร
5
หนองกรด ต.ประชาสุขสันต์ อ.ลานกระบือ จ.กำแพงเพชร
6
เกาะควง ต.ประชาสุขสันต์ อ.ลานกระบือ จ.กำแพงเพชร
7
เกาะไผ่ล้อม ต.ประชาสุขสันต์ อ.ลานกระบือ จ.กำแพงเพชร
1
บ้านช่องลม ต.ช่องลม อ.ลานกระบือ จ.กำแพงเพชร
4
บ้านปรือพันไถ ต.ช่องลม อ.ลานกระบือ จ. กำแพงเพชร
5
บ้านบึงกระดาน ต.ช่องลม อ.ลานกระบือ จ. กำแพงเพชร
10
บ้านพานอบ ต.ประชาสุขสันต์ อ.ลานกระบือ จ.กำแพงเพชร
8
บ้านหนองปลาไหล ต.ประชาสุขสันต์ อ.ลานกระบือ จ.กำแพงเพชร
9
บ้านเก้าเจริญพร ต.ประชาสุขสันต์ อ.ลานกระบือ จ.กำแพงเพชร
11
บ้านบัวทอง ต.ประชาสุขสันต์ อ.ลานกระบือ จ.กำแพงเพชร
2-6
บ้านเกศกาสร ต.ช่องลม อ.ลานกระบือ จ. กำแพงเพชร

ข้อมูล ณ วันที่ :: 0000-00-00 00:00:00