ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก
เขตพื้นที่บริการโรงเรียนชุมชนบ้านป่ามะม่วง

หมู่ที่
ชื่อหมู่บ้าน/ตำบล/อำเภอ/จังหวัด
1,2
ตำบลป่ามะม่วง อำเภอเมือง จังหวัดตาก
1,2
ตำบลแม่ท้อ อำเภอเมือง จังหวัดตาก
3,6
ตำบลป่ามะม่วง อำเภอเมือง จังหวัดตาก
7
ตำบลป่ามะม่วง อำเภอเมือง จังหวัดตาก

ข้อมูล ณ วันที่ :: 0000-00-00 00:00:00