ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก
เขตพื้นที่บริการโรงเรียนดงซ่อมพิทยาคม

หมู่ที่
ชื่อหมู่บ้าน/ตำบล/อำเภอ/จังหวัด
3
บ้านดงซ่อม ตำบลเชียงทอง อำเภอวังเจ้า จังหวัดตาก
10
บ้านใหม่ชัยมงคล ตำบลเชียงทองอำเภอวังเจ้าจังหวัดตาก
13
บ้านชุมนุมกลางตำบลเชียงทองอำเภอวังเจ้าจังหวัดตาก
7
บ้านใหม่เสรีธรรม ตำบลเชียงทอง อำเภอวังเจ้า จังหวัดตาก

ข้อมูล ณ วันที่ :: 0000-00-00 00:00:00