ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก
เขตพื้นที่บริการโรงเรียนบ้านตะเคียนด้วน

หมู่ที่
ชื่อหมู่บ้าน/ตำบล/อำเภอ/จังหวัด
1
บ้านลาดยาว ตำบลนาโบสถ์ อำเภอวังเจ้า จังหวัดตาก
3
บ้านตะเคียนด้วน ตำบลนาโบสถ์ อำเภอวังเจ้า จังหวัดตาก

ข้อมูล ณ วันที่ :: 0000-00-00 00:00:00