ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก
เขตพื้นที่บริการโรงเรียนท่าสองยางวิทยาคม

หมู่ที่
ชื่อหมู่บ้าน/ตำบล/อำเภอ/จังหวัด
2
หมู่บ้านลำร้อง ตำบลแม่ต้าน อำเภอท่าสองยาง จังหวัดตาก
1
หมู่บ้านแม่ต้าน ตำบลแม่ต้าน อำเภอท่าสองยาง จ.ตาก
1
หมู่บ้านริมเมย ตำบลแม่ต้าน อำเภอท่าสองยาง จังหวัดตาก
1
หมู่บ้านใต้ ตำบลแม่ต้าน อำเภอท่าสองยาง จังหวัดตาก
1
หมู่บ้านบ้านใหม่ ตำบลแม่ต้าน อำเภอท่าสองยาง จังหวัดตาก
6
หมู่บ้านขุนห้วยแม่ต้าน ตำบลแม่ต้าน อำเภอท่าสองยาง จังหวัดตาก
7
หมู่บ้านแม่โพ ตำบลแม่ต้าน อำเภอท่าสองยาง จังหวัดตาก
8
หมู่บ้านอู่หู่ ตำบลแม่ต้าน อำเภอท่าสองยาง จังหวัดตาก
8
หมู่บ้านแกลมื้อโจ๊ะ ตำบลแม่ต้าน อำเภอท่าสองยาง จังหวัดตาก
10
ตำบลท่าสองยาง อำเภอท่าสองยาง จังหวัดตาก
11
ตำบลแม่หละ อำเภอท่าสองยาง จังหวัดตาก
12
ตำบลแม่อุสุ อำเภอท่าสองยาง จังหวัดตาก
13
ตำบลแม่วะหลวง อำเภอท่าสองยาง จังหวัดตาก
14
ตำบลแม่สอง อำเภอท่าสองยาง จังหวัดตาก

ข้อมูล ณ วันที่ :: 0000-00-00 00:00:00