ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก
เขตพื้นที่บริการโรงเรียนบ้านหนองไผ่-มาบชุมแสง

หมู่ที่
ชื่อหมู่บ้าน/ตำบล/อำเภอ/จังหวัด
2
บ้านปากลัด ตำบลบ้านน้อย อำเภอโพทะเล จังหวัดพิจิตร
5
บ้านหนองแขม ตำบลบ้านน้อย อำเภอโพทะเล จังหวัดพิจิตร

ข้อมูล ณ วันที่ :: 0000-00-00 00:00:00