ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก
เขตพื้นที่บริการโรงเรียนวัดบ้านท่านั่ง

หมู่ที่
ชื่อหมู่บ้าน/ตำบล/อำเภอ/จังหวัด
3
บ้านวังกร่าง ต.ท่านั่ง อ.โพทะเล จ.พิจิตร
4
บ้านท่านั่ง ต.ท่านั่ง อ.โพทะเล จ.พิจิตร
6
บ้านวังทอง ต.ท่านั่ง อ.โพทะเล จ.พิจิตร

ข้อมูล ณ วันที่ :: 0000-00-00 00:00:00