ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก
เขตพื้นที่บริการโรงเรียนบางไผ่ราษฎร์สงเคราะห์

หมู่ที่
ชื่อหมู่บ้าน/ตำบล/อำเภอ/จังหวัด
11
บ้านวัดพฤก ตำบลบางไผ่ อำเภอบางมูลนาก จังหวัดพิจิตร
6
บ้านวังน้ำเต้า ตำบลบางไผ่ อำเภอบางมูลนาก จังหวัดพิจิตร
3
บ้านดงตะขบ ตำบลบางไผ่ อำเภอบางมูลนาก จังหวัดพิจิตร
4,5
บ้านบางไผ่ ตำบลบางไผ่ อำเภอบางมูลนาก จังหวัดพิจิตร
2
บ้านท่าหอย ตำบลบางไผ่ อำเภอบางมูลนาก จังหวัดพิจิตร
12
บ้านวัดพฤก ตำบลบางไผ่ อำเภอบางมูลนาก จังหวัดพิจิตร

ข้อมูล ณ วันที่ :: 0000-00-00 00:00:00