ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก
เขตพื้นที่บริการโรงเรียนวัดทับหมัน

หมู่ที่
ชื่อหมู่บ้าน/ตำบล/อำเภอ/จังหวัด
1
บ้านทับหมันเหนือ ตำบลทับหมัน อำเภอตะพานหิน จังหวัดพภิจิตร
3
บ้านย่านขาด ตำบลทับหมัน อำเภอตะพานหิน จังหวัดพิตจิตร
4
คลองเถาวัลย์เหล็ก ตำบลทับหมัน อำเภอตะพานหิน จังหวัดพิจิตร
6
บ้านทับหมันเหนือ ตำบลทับหมัน อำเภอตะพานหิน จังหวัดพิจิตร

ข้อมูล ณ วันที่ :: 0000-00-00 00:00:00