ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก
เขตพื้นที่บริการโรงเรียนวัดโพธิ์ลอย

หมู่ที่
ชื่อหมู่บ้าน/ตำบล/อำเภอ/จังหวัด
4
บ้านโพธิ์ลอย ต.ห้วยเกตุ อ.ตะพานหิน จ.พิจิตร
5
บ้านโพธิ์ลอย ต.ห้วยเกตุ อ.ตะพานหิน จ.พิจิตร

ข้อมูล ณ วันที่ :: 0000-00-00 00:00:00