ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก
เขตพื้นที่บริการโรงเรียนบ้านใหม่ราษฎร์ดำรง

หมู่ที่
ชื่อหมู่บ้าน/ตำบล/อำเภอ/จังหวัด
4
บ้านจิตเสือเต้น ต.เขาเจ็ดลูก อ.ทับคล้อ
8
บ้านนิคม ต.เขาเจ็ดลูก อ.ทับคล้อ จ.พิจิตร
7
บ้านหนองขนาก ต.เขาเจ็ดลูก อ.ทับคล้อ จ.พิจิตร
12
บ้านยางสามต้น ต.เขาเจ็ดลูก อ.ทับคล้อ จ.พิจิตร

ข้อมูล ณ วันที่ :: 0000-00-00 00:00:00