ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก
เขตพื้นที่บริการโรงเรียนวัดเขาทราย

หมู่ที่
ชื่อหมู่บ้าน/ตำบล/อำเภอ/จังหวัด
1
ตำบลเขาทราย อำเภอทับคล้อ จังหวัดพิจิตร
4
ตำบลเขาทราย อำเภอทับคล้อ จังหวัดพิจิตร
10
ตำบลเขาทราย อำเภอทับคล้อ จังหวัดพิจิตร

ข้อมูล ณ วันที่ :: 0000-00-00 00:00:00