ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก
เขตพื้นที่บริการโรงเรียนวัดวังแดง

หมู่ที่
ชื่อหมู่บ้าน/ตำบล/อำเภอ/จังหวัด
2
บ้านวังแดง ตำบลเขาทราย อำเภอทับคล้อ จังหวัดพิจิตร
9
บ้านหนองพงษ์ ตำบลเขาทราย อำเภอทับคล้อ จังหวัดพิจิตร
12
บ้านวังแดงเหนือ ตำบลเขาทราย อำเภอทับคล้อ จังหวัดพิจิตร
3
บ้านลำประดา
13
บ้านเกาะแก้วลำประดา
6
บ้านหนองจะปราบ

ข้อมูล ณ วันที่ :: 0000-00-00 00:00:00