ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก
เขตพื้นที่บริการโรงเรียนบ้านศรีศรัทธามิตรภาพที่ 176

หมู่ที่
ชื่อหมู่บ้าน/ตำบล/อำเภอ/จังหวัด
1
โพธิ์ไทรงาม ต.โพธิ์ไทรงาม อ.บึงนาราง จ.พิจิตร
2
บ้านทุ่งกระทั่ง ต.โพธิ์ไทรงาม อ.บึงนาราง จ.พิจิตร
7
บ้านหนองเค้าแมว ต.โพธิ์ไทรงาม อ.บึงนาราง จ.พิจิตร
4
บึงลีเหนือ(สี่แยก) ต.โพธิ์ไทรงาม อ.บึงนาราง จ.พิจิตร
9
โพธิ์ไทรงามพัฒนา ต.โพธิ์ไทรงาม อ.บึงนาราง จ.พิจิตร
7
บ้านหนองหวาย ต.ห้วยแก้ว อ.บึงนาราง จ.พิจิตร

ข้อมูล ณ วันที่ :: 0000-00-00 00:00:00