ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก
เขตพื้นที่บริการโรงเรียนบ้านทุ่งทอง

หมู่ที่
ชื่อหมู่บ้าน/ตำบล/อำเภอ/จังหวัด
3
บ้านทุ่งทอง ตำบลโพธิ์ไทรงาม อำเภอบึงนาราง จังหวัดพิจิตร
5
บ้านสะแวด ตำบลโพธิ์ไทรงาม อำเภอบึงนาราง จังหวัดพิจิตร

ข้อมูล ณ วันที่ :: 0000-00-00 00:00:00