ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก
เขตพื้นที่บริการโรงเรียนวังกรดพิทยา

หมู่ที่
ชื่อหมู่บ้าน/ตำบล/อำเภอ/จังหวัด
1-7
วังกรด ไดชุมแสง บ้านบุ่ง บึงตะโกน หนองไผ่ สามขา ตำบลบ้านบุ่ง อำเภอเมือง พิจิตร
10
ท่ากระดาน ตำบลหนองปลาไหล อำเภอวังทรายพูน จ.พิจิตร

ข้อมูล ณ วันที่ :: 0000-00-00 00:00:00