ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก
เขตพื้นที่บริการโรงเรียนวังทรายพูนวิทยา

หมู่ที่
ชื่อหมู่บ้าน/ตำบล/อำเภอ/จังหวัด
7
บ้านเขาพนมพา ตำบลหนองพระ อำเภอวังทรายพูน จังหวัดพิจิตร
1
บ้านหนองลากฆ้อน ตำบลหนองพระ อำเภอวังทรายพูน จังหวัดพิจิตร
2
บ้านยางสามต้น ตำบลหนองพระ อำเภอวังทรายพูน จังหวัดพิจิตร
6
บ้านดงพลับ ตำบลหนองพระ อำเภอวังทรายพูน จังหวัดพิจิตร
7
บ้านหนองจิกเภา ตำบลหนองปล้อง อำเภอวังทรายพูน จังหวัดพิจิตร
1
บ้านหนองปล้อง ตำบลหนองปล้อง อำเภอวังทรายพูน จังหวัดพิจิตร
3
บ้านคลองน้อย ตำบลหนองปล้อง อำเภอวังทรายพูน จังหวัดพิจิตร
6
บ้านคลองคต ตำบลหนองปล้อง อำเภอวังทรายพูน จังหวัดพิจิตร
4
บ้านเขาพนมกาว ตำบลหนองปล้อง อำเภอวังทรายพูน จังหวัดพิจิตร

ข้อมูล ณ วันที่ :: 0000-00-00 00:00:00