ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก
เขตพื้นที่บริการโรงเรียนดงเสือเหลืองพิทยาคม

หมู่ที่
ชื่อหมู่บ้าน/ตำบล/อำเภอ/จังหวัด
2
บ้านดงเสือเหลือง ต.ดงเสือเหลือง จ.พิจิตร
11
บ้านเนินพยอม ต.ดงเสือเหลือง จ.พิจิตร
13
บ้านนา ต.ดงเสือเหลือง จ.พิจิตร
14
บ้านหนองขานาง ต.ดงเสือเหลือง จ.พิจิตร

ข้อมูล ณ วันที่ :: 0000-00-00 00:00:00