ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก
เขตพื้นที่บริการโรงเรียนทุ่งโพธิ์พิทยา

หมู่ที่
ชื่อหมู่บ้าน/ตำบล/อำเภอ/จังหวัด
1-7
ทุ่งโพธิ์ ต.ทุ่งโพธิ์ อ.ตะพานหิน จ.พิจิตร
5
เขาเจ็ดลูก ตำบลเขาเจ็ดลูก อำเภอทับคล้อ จังวหวัดพิจิตร
2
ท้ายทุ่ง ต.ท้ายทุ่ง อ.ทับคล้อ จ.พิจิตร
1-9
ดงตะขบ ต.ดงตะขบ อ.ตะพานหิน จ.พิจิตร
1-9
วังหลุม ต.วังหลุม อ.ตะพานหิน จ.พิจิตร
3
ท้ายทุ่ง ต.ท้ายทุ่ง อ.ทับคล้อ จ.พิจิตร
10
ดงตะขบ ต.ดงตะขบ อ.ตะพานหิน จ.พิจิตร
10
วังหลุม ต.วังหลุม อ.ตะพานหิน จ.พิจิตร

ข้อมูล ณ วันที่ :: 0000-00-00 00:00:00