ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก
เขตพื้นที่บริการโรงเรียนบ้านนาไร่เดียว

หมู่ที่
ชื่อหมู่บ้าน/ตำบล/อำเภอ/จังหวัด
11
หมู่บ้านนาไร่เดียว ตำบลท่าโรง อำเภอวิเชียรบุรี
6
หมู่บ้านนาไร่เดียว ตำบลท่าโรง อำเภอวิเชียรบุรี
10
หมู่บ้านนาไร่เดียว ตำบลท่าโรง อำเภอวิเชียรบุรี
9
หมู่บ้านหนองไข่น้ำ ตำบลท่าโรง อำเภอวิเชียรบุรี
7
หมู่บ้านหนองไข่น้ำ ตำบลท่าโรง อำเภอวิเชียรบุรี

ข้อมูล ณ วันที่ :: 0000-00-00 00:00:00