ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก
เขตพื้นที่บริการโรงเรียนบ้านไร่ตาพุฒ

หมู่ที่
ชื่อหมู่บ้าน/ตำบล/อำเภอ/จังหวัด
9
บ้านไร่ตาพุฒ ต.สามแยก อ.วิเชียรบุรี จ.เพชรบูรณ์
6
หมู่บ้านถิ่นไทยงาม ต.สามแยก อ.วิเชียรบุรี จ.เพชรบูรณ์

ข้อมูล ณ วันที่ :: 0000-00-00 00:00:00