ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก
เขตพื้นที่บริการโรงเรียนบ้านแก่งหินปูน

หมู่ที่
ชื่อหมู่บ้าน/ตำบล/อำเภอ/จังหวัด
1
บ้านลำจังหัน ตำบลสามแยก อำเภอวิเชียรบุรี จังหวัดเพชรบูรณ์
2
บ้านกลุ่มอุทัย ตำบลสามแยก อำเภอวิเชียรบุรี จังหวัดเพชรบูรณ์
4
บ้านกลุ่มนครนายก ตำบลสามแยก อำเภอวิเชียรบุรี จังหวัดเพชรบูรณ์
5
บ้านโค้งสุพรรณ ตำบลสามแยก อำเภอวิเชียรบุรี จังหวัดเพชรบูรณ์
7
บ้านระนามสวนหมาก ตำบลบึงกระจับ อำเภอวิเชียรบุรี จังหวัดเพชรบูรณ์

ข้อมูล ณ วันที่ :: 0000-00-00 00:00:00