ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก
เขตพื้นที่บริการโรงเรียนบ้านโพทะเลประชาสรรค์

หมู่ที่
ชื่อหมู่บ้าน/ตำบล/อำเภอ/จังหวัด
3
บ้านไร่อุดม ต.ซับสมบูรณ์ อ.วิเชียรบุรี จ.เพชรบูณ์
2
บ้านโพทะเล ต.ซับสมบูรณ์ อ.วิเชียรบุรี จ.เพชรบูณ์

ข้อมูล ณ วันที่ :: 0000-00-00 00:00:00