ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก
เขตพื้นที่บริการโรงเรียนชุมชนบ้านโคกปรง

หมู่ที่
ชื่อหมู่บ้าน/ตำบล/อำเภอ/จังหวัด
1
บ้านโคกปรง ตำบลโคกปรง อำเภอวิเชียรบุรี จังหวัดเพชรบูรณ์
2
บ้านโคกปรง ตำบลโคกปรง อำเภอวิเชียรบุรี จังหวัดเพชรบูรณ์
3
บ้านโคกปรง ตำบลโคกปรง อำเภอวิเชียรบุรี จังหวัดเพชรบูรณ์
7
บ้านโคกปรง ตำบลโคกปรง อำเภอวิเชียรบุรี จังหวัดเพชรบูรณ์
8
บ้านโคกปรง ตำบลโคกปรง อำเภอวิเชียรบุรี จังหวัดเพชรบูรณ์
9
บ้านโคกปรง ตำบลโคกปรง อำเภอวิเชียรบุรี จังหวัดเพชรบูรณ์
10
บ้านลำเพียร ตำบลโคกปรง อำเภอวิเชียรบุรี จังหวัดเพชรบูรณ์
15
บ้านดงน้อยพัฒนา ตำบลโคกปรง อำเภอวิเชียรบุรี จังหวัดเพชรบูรณ์
16
บ้านโคกปรง ตำบลโคกปรง อำเภอวิเชียรบุรี จังหวัดเพชรบูรณ์ 67130
17
บ้านโคกปรง ตำบลโคกปรง อำเภอวิเชียรบุรี จังหวัดเพชรบูรณ์ 67130

ข้อมูล ณ วันที่ :: 0000-00-00 00:00:00