ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก
เขตพื้นที่บริการโรงเรียนบ้านท่าไม้ทอง

หมู่ที่
ชื่อหมู่บ้าน/ตำบล/อำเภอ/จังหวัด
7
บ้านท่าไม้ทอง ตำบลศรีเทพ อำเภอศรีเทพ จังหวัดเพชรบูรณ์
10
บ้านท่าเลียง ตำบลศรีเทพ อำเภอศรีเทพ จังหวัดเพชรบูรณ์

ข้อมูล ณ วันที่ :: 0000-00-00 00:00:00