ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก
เขตพื้นที่บริการโรงเรียนบ้านคลองดู่

หมู่ที่
ชื่อหมู่บ้าน/ตำบล/อำเภอ/จังหวัด
9
บ้านหนองสะแก ตำบลคลองกระจัง อำเภอศรีเทพ จังหวัดเพชรบูรณ์
11
บ้านคลองดู่ ตำบลคลองกระจัง อำเภอศรีเทพ จังหวัดเพชรบูรณ์
16
บ้านคลองสาน ตำบลคลองกระจัง อำเภอศรีเทพ จ.เพชรบูรณ์

ข้อมูล ณ วันที่ :: 0000-00-00 00:00:00