ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก
เขตพื้นที่บริการโรงเรียนบ้านวังขอน

หมู่ที่
ชื่อหมู่บ้าน/ตำบล/อำเภอ/จังหวัด
10
บ้านวังขอน ตำบลคลองกระจัง อำเภอศรีเทพ จังหวัดเพชรบูรณ์
15
บ้านวังด่าน ตำบลคลองกระจัง อำเภอศรีเทพ จังหวัดเพชรบูรณ์
17
บ้านวังขอนพัฒนา ตำบลคลองกระจัง อำเภอศรีเทพ จังหวัดเพชรบูรณ์
18
บ้านวังขอนเทิดพระเกียรติ ตำบลคลองกระจัง อำเภอศรีเทพ จังหวัดเพชรบูรณ์
12
บ้านนาสวรรค์ ตำบลคลองกระจัง อำเภอศรีเทพ จังหวัดเพชรบูรณ์
14
บ้านคลองวังเกวียน ตำบลคลองกระจัง อำเภอศรีเทพ จังหวัดเพชรบูรณ์

ข้อมูล ณ วันที่ :: 0000-00-00 00:00:00