ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก
เขตพื้นที่บริการโรงเรียนบ้านนาสวรรค์

หมู่ที่
ชื่อหมู่บ้าน/ตำบล/อำเภอ/จังหวัด
12
บ้านน้อยนาสวรรค์ ตำบลคลองกระจัง อำเภอศรีเทพ จังหวัดเพชรบูรณ์
14
บ้านเนินโบสถ์ ตำบลคลองกระจัง อำเภอศรีเทพ จังหวัดเพชรบูรณ์

ข้อมูล ณ วันที่ :: 0000-00-00 00:00:00