ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก
เขตพื้นที่บริการโรงเรียนชุมชนบ้านโคกสะอาด

หมู่ที่
ชื่อหมู่บ้าน/ตำบล/อำเภอ/จังหวัด
1-6
บ้านโคกสะอาด ตำบลโคกสะอาด อำเภอศรีเทพ จังหวัดเพชรบูรณ์
7
บ้านหนองงามงอน, บ้านท่าเตียน, บ้านแม่น้ำ ตำบลโคกสะอาด อำเภอศรีเทพ จังหวัดเพชรบูรณ์
8
บ้านซับหินเพลิง
9
บ้านหน้าผา
10
บ้านกุ้งกั้ง
11
บ้านหนองสะแกสี่
12
บ้านตาคลีภิรมย์

ข้อมูล ณ วันที่ :: 0000-00-00 00:00:00