ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก
เขตพื้นที่บริการโรงเรียนบ้านหนองสะแกสี่

หมู่ที่
ชื่อหมู่บ้าน/ตำบล/อำเภอ/จังหวัด
10
บ้านกุ้งกั้งพัฒนา ตำบลโคกสะอาด อำเภอศรีเทพ จังหวัดเพชรบูรณ์
11
บ้านหนองสะแกสี่ ตำบลโคกสะอาด อำเภอศรีเทพ จังหวัดเพชรบูรณ์

ข้อมูล ณ วันที่ :: 0000-00-00 00:00:00