ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก
เขตพื้นที่บริการโรงเรียนบ้านแควป่าสัก

หมู่ที่
ชื่อหมู่บ้าน/ตำบล/อำเภอ/จังหวัด
7
บ้านกุดตาแร้ว ตำบลนาสนุ่น อำเภอศรีเทพ จังหวัดเพชรบูรณ์
16
บ้านท่าศาลา ตำบลนาสนุ่น อำเภอศรีเทพ จังหวัดเพชรบูรณ์
20
บ้านกองทุนที่ดินพัฒนา ตำบลนาสนุ่น อำเภอศรีเทพ จังหวัดเพชรบูรณ์
7
บ้านท่าเตียน ตำบลโคกสะอาด อำเภอศรีเทพ จังหวัดเพชรบูรณ์

ข้อมูล ณ วันที่ :: 0000-00-00 00:00:00