ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก
เขตพื้นที่บริการโรงเรียนบ้านหนองจอกวังกำแพง

หมู่ที่
ชื่อหมู่บ้าน/ตำบล/อำเภอ/จังหวัด
7
วังกำแพง ต.สระกรวด อ. ศรีเทพ จ. เพชรบูรณ์
8
หนองจอก ต. สระกรวด อ. ศรีเทพ จ. เพชรบูรณ์
3
บ้านวังขาม ต. สระกรวด อ. ศรีเทพ จ. เพชรบูรณ์

ข้อมูล ณ วันที่ :: 0000-00-00 00:00:00