ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก
เขตพื้นที่บริการโรงเรียนบ้านม่วงชุม

หมู่ที่
ชื่อหมู่บ้าน/ตำบล/อำเภอ/จังหวัด
3
มอดินแดง ต.คลองกระจัง อ. ศรีเทพ จ.เพชรบูรณ์
4
ม่วงชุม ต.คลองกระจัง อ.ศรีเทพ จ.เพชรบูรณ์

ข้อมูล ณ วันที่ :: 0000-00-00 00:00:00