ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก
เขตพื้นที่บริการโรงเรียนบ้านหนองย่างทอย

หมู่ที่
ชื่อหมู่บ้าน/ตำบล/อำเภอ/จังหวัด
2
บ้านเตาถ่าน ม.8 ต.หนองย่างทอย อ.ศรีเทพ จ.เพชรบูรณ์
1
บ้านรังย้อย ต.หนองย่างทอย อ.ศรีเทพ จ.เพชรบูรณ์
3
บ้านหนองย่างทอย ต.หนองย่างทอย อ.ศรีเทพ จ.เพชรบูรณ์
8
บ้านหนองกระทุ่ม ต.หนองย่างทอย อ.ศรีเทพ จ.เพชรบูรณ์

ข้อมูล ณ วันที่ :: 0000-00-00 00:00:00