ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก
เขตพื้นที่บริการโรงเรียนบ้านเนินถาวร

หมู่ที่
ชื่อหมู่บ้าน/ตำบล/อำเภอ/จังหวัด
8
บ้านเนินถาวร ตำลนาสนุ่น อำเภอศรีเทพ จังหวัดเพชรบูรณ์
12
บ้านเนินละคร ตำลนาสนุ่น อำเภอศรีเทพ จังหวัดเพชรบูรณ์
9
บ้านปูนสวรรค์ ตำลนาสนุ่น อำเภอศรีเทพ จังหวัดเพชรบูรณ์
19
บ้านเนินถาวรพัฒนา ตำลนาสนุ่น อำเภอศรีเทพ จังหวัดเพชรบูรณ์

ข้อมูล ณ วันที่ :: 0000-00-00 00:00:00