ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก
เขตพื้นที่บริการโรงเรียนบ้านนาเฉลียงใต้

หมู่ที่
ชื่อหมู่บ้าน/ตำบล/อำเภอ/จังหวัด
2
บ้านยางงาม ตำบลยางงาม อำเภอหนองไผ่ เพชรบูรณ์
5
บ้านนาเฉลียง ตำบลนาเฉลียง อำเภอหนองไผ่ จังหวัดเพชรบูรณ์
6
บ้านนาเฉลียง ตำบลนาเฉลียง อำเภอหนองไผ่ จังหวัดเพชรบูรณ์
9
บ้านนาเฉลียง ตำบลนาเฉลียง อำเภอหนองไผ่ จังหวัดเพชรบูรณ์
10
บ้านนาเฉลียง ตำบลนาเฉลียง อำเภอหนองไผ่ จังหวัดเพชรบูรณ์

ข้อมูล ณ วันที่ :: 0000-00-00 00:00:00