ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก
เขตพื้นที่บริการโรงเรียนบ้าน กม.30

หมู่ที่
ชื่อหมู่บ้าน/ตำบล/อำเภอ/จังหวัด
7
บ้านหนองไลย์ ตำบลนาเฉลียง อำเภอหนองไผ่ จังหวัดเพชรบูรณ์
6
บ้านซับมะขาม ตำบลยางงาม อำเภอหนองไผ่ จังหวัดเพชรบูรณ์
1
บ้านวังรี, บ้านน้อย ตำบลนาเฉลียง อำเภอหนองไผ่ จังหวัดเพชรบูรณ์

ข้อมูล ณ วันที่ :: 0000-00-00 00:00:00