ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก
เขตพื้นที่บริการโรงเรียนบ้านคลองยาง

หมู่ที่
ชื่อหมู่บ้าน/ตำบล/อำเภอ/จังหวัด
9
บ้านคลองยาง ต.หนองไผ่ อ.หนองไผ่ จ.เพชรบูรณ์
12
บ้านพรประเสริฐ ต.หนองไผ่ อ.หนองไผ่ จ.เพชรบูรณ์

ข้อมูล ณ วันที่ :: 0000-00-00 00:00:00