ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก
เขตพื้นที่บริการโรงเรียนบ้านวังท่าดี

หมู่ที่
ชื่อหมู่บ้าน/ตำบล/อำเภอ/จังหวัด
4
หมู่ที่ 4 บ้านลำพาด ตำบลวังท่าดี อำเภอหนองไผ่ จังหวัดเพชรบูรณ์ 67140
5
หมู่ที่ 5 บ้านวังท่าดี ตำบลวังท่าดี อำเภอหนองไผ่ จังหวัดเพชรบูรณ์ 67140
6
หมู่ที่ 6 บ้านเนินสะแก ตำบลวังท่าดี อำเภอหนองไผ่ จังหวัดเพชรบูรณ์ 67140
8
หมู่ที่ 8 บ้านดงกระถิน ตำบลวังท่าดี อำเภอหนองไผ่ จังหวัดเพชรบูรณ์ 67140
9
หมู่ที่ 9 บ้านนาประดู่ ตำบลวังท่าดี อำเภอหนองไผ่ จังหวัดเพชรบูรณ์ 67140

ข้อมูล ณ วันที่ :: 0000-00-00 00:00:00