ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก
เขตพื้นที่บริการโรงเรียนบ้านกลาง

หมู่ที่
ชื่อหมู่บ้าน/ตำบล/อำเภอ/จังหวัด
2
บ้านคลองยางต.วังท่าดีอ.หนองไผ่ จ.เพชรบูรณ์
3
บ้านกลาง ต.วังท่าดี อ.หนองไผ่ จ.เพชรบูรณ์
7
บ้านโคกกลาง ต.วังท่าดี อ.หนองไผ่จ.เพชรบูรณ์
1
บ้านขอนยางขวาง ตำบลวังท่าดี อำเภอหนองไผ่ จังหวัดเพชรบูรณ์

ข้อมูล ณ วันที่ :: 0000-00-00 00:00:00