ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก
เขตพื้นที่บริการโรงเรียนบ้านไร่ขอนยางขวาง

หมู่ที่
ชื่อหมู่บ้าน/ตำบล/อำเภอ/จังหวัด
5
บ้านไร่ขอนยางขวาง ตำบลท่าแดง อำเภอหนองไผ่ จังหวัดเพชรบูรณ์
12
บ้านปากโบสถ์ ตำบลท่าแดง อำเภอหนองไผ่ จังหวัดเพชรบูรณ์

ข้อมูล ณ วันที่ :: 0000-00-00 00:00:00