ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก
เขตพื้นที่บริการโรงเรียนบ้านเพชรละคร

หมู่ที่
ชื่อหมู่บ้าน/ตำบล/อำเภอ/จังหวัด
1
บ้านเพชรละคร ตำบลเพชรละคร อำเภอหนองไผ่ จังหวัดเพชรบูรณ์
2
บ้านเพชรละคร ตำบลเพชรละคร อำเภอหนองไผ่ จังหวัดเพชรบูรณ์
3
บ้านเพชรละคร ตำบลเพชรละคร อำเภอหนองไผ่ จังหวัดเพชรบูรณ์
4
บ้านเพชรละคร ตำบลเพชรละคร อำเภอหนองไผ่ จังหวัดเพชรบูรณ์
11
บ้านเพชรละคร ตำบลเพชรละคร อำเภอหนองไผ่ จังหวัดเพชรบูรณ์
13
บ้านเพชรละคร ตำบลเพชรละคร อำเภอหนองไผ่ จังหวัดเพชรบูรณ์

ข้อมูล ณ วันที่ :: 0000-00-00 00:00:00