ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก
เขตพื้นที่บริการโรงเรียนบ้านทรัพย์เกษตร

หมู่ที่
ชื่อหมู่บ้าน/ตำบล/อำเภอ/จังหวัด
9
บ้านซับสาริกา ต.ซับสมอทอด อ.บึงสามพัน จ.เพชรบูรณ์
6
บ้านเนินสว่าง ต.บึงสามพัน อ.บึงสามพัน จ.เพชรบูรณ์
9
บ้านทรัพย์เกษตร ต.บึงสามพัน อ.บึงสามพัน จ.เพชรบูรณ์
8
บ้านซับตะเคียน ต.ซับสมอทอด อ.บึงสามพัน จ.เพชรบูรณ์

ข้อมูล ณ วันที่ :: 0000-00-00 00:00:00