ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก
เขตพื้นที่บริการโรงเรียนบ้านหนองแจง

หมู่ที่
ชื่อหมู่บ้าน/ตำบล/อำเภอ/จังหวัด
10
บ้านหนองแจง ตำบลหนองแจง อำเภอบึงสามพัน เพชรบูรณ์
2
บ้านหนองแจง ตำบลหนองแจง อำเภอบึงสามพัน เพชรบูรณ์
5
บ้านหนองแจง ตำบลหนองแจง อำเภอบึงสามพัน เพชรบูรณ์
16
บ้านหนองแจง ตำบลหนองแจง อำเภอบึงสามพัน เพชรบูรณ์

ข้อมูล ณ วันที่ :: 0000-00-00 00:00:00