ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก
เขตพื้นที่บริการโรงเรียนวัดเขาเจริญธรรม

หมู่ที่
ชื่อหมู่บ้าน/ตำบล/อำเภอ/จังหวัด
9
บ้านลำพื้นทอง ตำบลหนองแจง อำเภอบึงสามพัน จังหวัดเพชรบูรณ์
18
บ้านโรงวัว ตำบลหนองแจง อำเภอบึงสามพัน จังหวัดเพชรบูรณ์

ข้อมูล ณ วันที่ :: 0000-00-00 00:00:00