ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก
เขตพื้นที่บริการโรงเรียนบ้านศรีมงคล

หมู่ที่
ชื่อหมู่บ้าน/ตำบล/อำเภอ/จังหวัด
1
บ้านศรีมงคล1 ต.ศรีมงคล อ.บึงสามพัน จ.เพชรบูรณ์
4
บ้านหนองกำไร ต.ศรีมงคล อ.บึงสามพัน จ.เพชรบูรณ์
5
บ้านสะเดา ต.ศรีมงคล อ.บึงสามพัน จ.เพชรบูรณ์
6
บ้านเขากะลา ต.ศรีมงคล อ.บึงสามพัน จ.เพชรบูรณ์
7
บ้านซับเจริญ ต.ศรีมงคล อ.บึงสามพัน จ.เพชรบูรณ์
8
บ้านโปร่งสวอง ต.ศรีมงคล อ.บึงสามพัน จ.เพชรบูรณ์
9
บ้านวัดใหม่ไทรทอง ต.ศรีมงคล อ.บึงสามพัน จ.เพชรบูรณ์
11
บ้านศรีมงคล2 ต.ศรีมงคล อ.บึงสามพัน จ.เพชรบูรณ์

ข้อมูล ณ วันที่ :: 0000-00-00 00:00:00